Tất cả sản phẩm

New

Ghế sofa Đẹp 5514T

Ghế sofa Đẹp 5514T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 12.500.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Ghế Sofa Đẹp 5513T

Ghế Sofa Đẹp 5513T

Kích thước3.0*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 10.500.000đ (ghế đôn + 1.200.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Ghế Sofa 5512T

Ghế Sofa 5512T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 12.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Ghế Sofa Băng 5511T

Ghế Sofa Băng 5511T

Kích thước2.5*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Ghế Sofa 5510T

Ghế Sofa 5510T

Kích thước2.5*1.8*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 10.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Ghế Sofa Vải 5509T

Ghế Sofa Vải 5509T

Kích thước2.5*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Sofa Phòng Khách Đẹp 5508T

Sofa Phòng Khách Đẹp 5508T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 12.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Ghế Sofa Cao Cấp 5507T

Ghế Sofa Cao Cấp 5507T

Kích thước: 2.2*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Sofa Phòng Khách 5506T

Sofa Phòng Khách 5506T

Kích thước 2.6*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 10.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Ghế Sofa 5505T

Ghế Sofa 5505T

Kích thước2.4*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán:  9.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Ghế Sofa 5504T

Ghế Sofa 5504T

Kích thước2.4*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

8.500.000₫

New

Ghế Sofa 5503T

Ghế Sofa 5503T

Kích thước3.1*1.8*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 19.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

19.500.000₫

New

Ghế Sofa 5502T

Ghế Sofa 5502T

Kích thước3.1*1.8*0.85m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 18.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

18.500.000₫

New

Ghế Sofa 5501T

Ghế Sofa 5501T

Kích thước3.1*1.8*0.9m

Chất liệu: Da simili nhập Malaysia.

Khung ghế: Gỗ tự nhiên qua xử lý, ván Flywood

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân sắt.

Giá bán: 22.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

22.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 230T

Sofa Khuyến Mãi 230T

Kích thước2.0*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ

Giá bán: Giá: 6.900.000đ – Đôn: 900.000đ .

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.900.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 229T

Sofa Khuyến Mãi 229T

Kích thước 3.2*1.8*0.9m

Chất liệu: Da bò nhân tạo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 18.500.000đ (Giá gốc: 22.500.000đ) – Bàn sofa 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

18.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 170T

Sofa Khuyến Mãi 170T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da Hàn Quốc

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ) – Ghế đôn 1.200.000đ – Bàn Sofa 2.900.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 169T

Sofa Khuyến Mãi 169T

Kích thước 2.5*0.85m

Chất liệu: Da bò nhân tạo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân sắt

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ) – Đôn: 1.500.000đ – Bàn sofa 3.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 233T

Sofa Khuyến Mãi 233T

Kích thước2.6*1.7*0.9m

Chất liệu: Da bò nhân tạo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 14.500.000đ (Giá gốc: 16.500.000đ) – Bàn sofa 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

14.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 235T

Sofa Khuyến Mãi 235T

Kích thước2.5*1.7*0.9m

Chất liệu: Vải cỏ may

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ

Giá bán: 9.500.000đ (Giá gốc: 10.500.000đ) – Bàn sofa 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Sofa Băng Giá Rẻ 222T

Sofa Băng Giá Rẻ 222T

Kích thước2.2*0.85m

Chất liệu: Da bò nhân tạo VK 821

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ

Giá bán: 9.500.000đ (Giá gốc: 10.500.000đ) – Bàn sofa: 3.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Sofa Vải Cỏ May 221T

Sofa Vải Cỏ May 221T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải cỏ may

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ

Giá bán: 9.500.000đ – Bàn sofa: 5.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 172T

Sofa Khuyến Mãi 172T

Kích thước2.2*0.85m

Chất liệu: Vải cỏ may

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ

Giá bán: 6.900.000đ (Giá gốc: 8.500.000đ) – Bàn Sofa 3.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.900.000₫

New

Sofa Giường Khuyến Mãi 242T

Sofa Giường Khuyến Mãi 242T

Kích thước2.2*0.9m

Chất liệu: Vải bố

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 7.500.000đ (giá gốc: 8.900.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

7.500.000₫

New

Sofa Đẹp Hiện Đại 227T

Sofa Đẹp Hiện Đại 227T

Kích thước2.7*1.7*0.9m

Chất liệu: Da bò nhân tạo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 16.500.000đ (giá gốc: 18.500.000đ) – Bàn sofa: 5.500.000đ/cặp.

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

16.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 218T

Sofa Khuyến Mãi 218T

Kích thước2.5*1.7*0.8m

Chất liệu: Da Hàn Quốc

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân sắt

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ)  – Bàn Sofa 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 234T

Sofa Khuyến Mãi 234T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, chân gỗ tự nhiên

Giá bán: 8.500.000đ ( giá gốc: 9.500.000đ) – Bàn sofa: 2.900.000đ.

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

8.500.000₫

New

Bàn Ăn  Mặt Đá 58T-1

Bàn Ăn Mặt Đá 58T-1

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu : bàn chân sắt mặt đá trắng vân mây

Giá bàn: 9.700.000đ

Giá ghế: 1.550.000đ/cái

Giá trọn bộ: 19.000.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

9.700.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 238T

Sofa Khuyến Mãi 238T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da bò nhân tạo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 14.500.000đ (Giá gốc: 16.500.000đ) – Ghế đôn 1.500.000đ – Bàn Sofa 5.500.000đ/cặp

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

14.500.000₫

New

Bàn Ăn  Mặt Đá 58T

Bàn Ăn Mặt Đá 58T

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu : bàn chân sắt mặt đá trắng vân mây

Giá bàn: 9.700.000đ

Giá ghế: 1.850.000đ/cái

Giá trọn bộ: 17.100.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

9.700.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 236T

Sofa Khuyến Mãi 236T

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu:  Da simili cao cấp

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân sắt

Giá bán: 10.500.000đ ( giá gốc: 12.500.000đ) – Bàn sofa: 3.900.000đ.

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Bàn Ăn  Mặt Đá 57T-1

Bàn Ăn Mặt Đá 57T-1

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.75m

Chất Liệu : bàn chân gỗ tự nhiên mặt đá trắng vân mây

Giá bàn: 4.900.000đ

Giá ghế: 1.850.000đ/cái

Giá trọn bộ: 12.300.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

4.900.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 171T

Sofa Khuyến Mãi 171T

Kích thước2.2*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: Giá: 6.900.000đ (Giá gốc: 7.900.000đ) Bàn sofa: 2.900.000đ/cặp  

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.900.000₫

New

Bàn Ăn  Mặt Đá 57T

Bàn Ăn Mặt Đá 57T

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.75m

Chất Liệu : bàn chân gỗ tự nhiên mặt đá trắng vân mây

Giá bàn: 4.900.000đ

Giá ghế: 1.850.000đ/cái

Giá trọn bộ: 12.300.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

4.900.000₫

New

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-9

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-9

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn chân sắt sơn đen, bọc vải cao cấp.

Giá bán: 1.650.000đ 

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.650.000₫

New

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-8

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-8

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn chân sắt sơn đen, bọc vải cao cấp.

Giá bán: 1.650.000đ 

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.650.000₫

New

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-7

Ghế Ăn Cao Cấp 41T-7

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn chân sắt sơn đen, bọc vải cao cấp.

Giá bán: 1.650.000đ 

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.650.000₫

New

Sofa Băng Cao Cấp 239T

Sofa Băng Cao Cấp 239T

Kích thước2.0*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán:  5.900.000đ  – Bàn sofa 3.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

5.900.000₫

New

Sofa Băng Giá Rẻ 240T

Sofa Băng Giá Rẻ 240T

Kích thước2.0*0.85m

Chất liệu: Vải bố 

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán:  5.900.000đ  – Bàn sofa 3.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

5.900.000₫

New

Sofa Góc Đẹp 241T

Sofa Góc Đẹp 241T

Kích thước: 2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Bọc vải indo

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân sắt

Giá bán: 9.500.000đ - Bàn sofa 3.500.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

9.500.000₫

New

Thảm Sofa I0007

Thảm Sofa I0007

Mã: I0007

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa I0006

Thảm Sofa I0006

Mã: I0006

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
1.20x1.80m: 2,100,000đ (chưa VAT)
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa I0005

Thảm Sofa I0005

Mã: I0005

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa I0004

Thảm Sofa I0004

Mã: I0004

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa I0002

Thảm Sofa I0002

Mã: I0002

Kích thước:
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

5.400.000₫

New

Thảm Sofa I0001

Thảm Sofa I0001

Mã: I0001

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
2.40x3.40m: 9,800,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa IC0040

Thảm Sofa IC0040

Mã: IC0040

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
1.20x1.80m: 2,100,000đ (chưa VAT)
1.60x2.30m: 3,600,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa IC0039

Thảm Sofa IC0039

Mã: IC0039

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
1.20x1.80m: 2,100,000đ (chưa VAT)
1.60x2.30m: 3,600,000đ (chưa VAT)
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa IC0037

Thảm Sofa IC0037

Mã: IC0037

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
1.20x1.80m: 2,100,000đ (chưa VAT)
1.60x2.30m: 3,600,000đ (chưa VAT)
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

New

Thảm Sofa IC0036

Thảm Sofa IC0036

Mã: IC0036

Kích thước:
0.80x1.80m: 1,400,000đ (chưa VAT)
1.60x2.30m: 3,600,000đ (chưa VAT)
2.00x2.80m: 5,400,000đ (chưa VAT)
Loại: Thảm sợi ngắn
Xuất Xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng: Hàng mới - Có sẵn.

1.400.000₫

Back to top