Tất cả sản phẩm

New

Ghế Ăn 15T

Ghế Ăn 15T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.450.000₫

New

Ghế Ăn 14T

Ghế Ăn 14T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.450.000₫

New

Ghế Ăn 13T

Ghế Ăn 13T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.450.000₫

New

Ghế Ăn 12T

Ghế Ăn 12T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

850.000₫

New

Ghế Ăn 11T

Ghế Ăn 11T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

950.000₫

New

Ghế Ăn 10T

Ghế Ăn 10T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.650.000₫

New

Ghế Ăn 09T

Ghế Ăn 09T

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.250.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 380S

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 380S

Product Info

: R0007

Kích thước:

1.25x1.80m: 3,600,000đ
2.00x2.80m: 10,000,000đ
2.50x3.40m: 18,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

3.600.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 379S

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 379S

Product Info

: S0044

Kích thước:

0.80x1.80m: 2,500,000đ
1.20x1.80m: 3,800,000đ
1.60x2.30m: 6,500,000đ
2.00x2.80m: 9,800,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.500.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 378S

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 378S

Product Info

: S0015

Kích thước:

2.00x2.80m: 9,800,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

9.800.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 377S

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 377S

Product Info

: T0014

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,500,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 376S

Thảm Sofa Giá Rẻ TPHCM 376S

Product Info

: P0008

Kích thước:

2.40x3.40m: 9,500,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

9.500.000₫

New

Thảm Lót Ghế Sofa 375S

Thảm Lót Ghế Sofa 375S

Product Info

: C0016

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Lót Ghế Sofa 374S

Thảm Lót Ghế Sofa 374S

Product Info

: C0015

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Lót Ghế Sofa 373S

Thảm Lót Ghế Sofa 373S

Product Info

: C0014

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Lót Ghế Sofa 372S

Thảm Lót Ghế Sofa 372S

Product Info

: C0009

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Lót Ghế Sofa 371S

Thảm Lót Ghế Sofa 371S

Product Info

: C0003

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Phòng Khách 370S

Thảm Sofa Phòng Khách 370S

Product Info

: F0004

Kích thước:

2.40x3.40m: 13,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

13.000.000₫

New

Thảm Sofa Phòng Khách 369S

Thảm Sofa Phòng Khách 369S

Product Info

: E0012

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Phòng Khách 368S

Thảm Sofa Phòng Khách 368S

Product Info

: E0010

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Phòng Khách 367S

Thảm Sofa Phòng Khách 367S

Product Info

: E0008

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Phòng Khách 366S

Thảm Sofa Phòng Khách 366S

Product Info

: E0005

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
1.60x2.30m: 4,500,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ 365S

Thảm Sofa Giá Rẻ 365S

Product Info

: E0002

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,600,000đ
2.00x2.80m: 6,700,000đ
2.40x3.40m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm lông xù

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.600.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ 364S

Thảm Sofa Giá Rẻ 364S

Product Info

: M0004

Kích thước:

1.20x1.80m: 3,200,000đ
2.40x3.40m: 13,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

3.200.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ 363S

Thảm Sofa Giá Rẻ 363S

Product Info

: I0029

Kích thước:

1.20x1.80m: 2,100,000đ
1.60x2.30m: 3,600,000đ
2.00x2.80m: 5,400,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.100.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ 362S

Thảm Sofa Giá Rẻ 362S

Product Info

: I0012

Kích thước:

0.60x1.20m: 700,000đ
0.80x1.80m: 1,400,000đ
1.60x2.30m: 3,600,000đ
2.00x2.80m: 5,400,000đ
2.40x3.40m: 9,800,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

700.000₫

New

Thảm Sofa Giá Rẻ 361S

Thảm Sofa Giá Rẻ 361S

Product Info

: I0013

Kích thước:
1.20x1.80m: 2,100,000đ
1.60x2.30m: 3,600,000đ
2.00x2.80m: 5,400,000đ
2.40x3.40m: 9,800,000đ
2.50x4.00m: 12,000,000đ

Chất liệu: Polypropilen

Loại: Thảm sợi ngắn

Xuất Xứ: Bỉ

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.100.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 544T-1

Bàn Ăn 6 Ghế 544T-1

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :  6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt bàn bằng đá, ghế nhập.

Giá bán: 12.700.000đ  

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng

12.700.000₫

New

Bàn Ăn 8 Ghế 544T-2

Bàn Ăn 8 Ghế 544T-2

Product Info

Kích thước bàn:  1.8*0.9*0.75m

Chất Liệu : 8 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 19.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng.

19.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 544T

Bàn Ăn 6 Ghế 544T

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :  6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 12.700.000đ

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

12.700.000₫

New

Bàn Ăn 8 Ghế 543T-3

Bàn Ăn 8 Ghế 543T-3

Product Info

Kích thước bàn: 1.8*0.9*0.75m

Chất Liệu :  8 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt bàn bằng đá, ghế nhập.

Giá bán: 17.900.000đ 

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

17.900.000₫

New

Bàn Ăn 8 Ghế Giá Rẻ 543T-2

Bàn Ăn 8 Ghế Giá Rẻ 543T-2

Product Info

Kích thước bàn: 1.8*0.9*0.75m

Chất Liệu :   8 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 18.300.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới- còn hàng.

18.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T Mặt Gỗ

Bàn Ăn 6 Ghế 505T Mặt Gỗ

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :   6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá

Giá bán: 10.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

10.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T-6 Mặt Đá

Bàn Ăn 6 Ghế 505T-6 Mặt Đá

Product Info

Kích thước bàn:  1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :   6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá

Giá bán: 11.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

11.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T-4 Mặt Đá

Bàn Ăn 6 Ghế 505T-4 Mặt Đá

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :   6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá.

Giá bán: 12.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

12.500.000₫

New

Bàn Trà Sofa Giá Rẻ 07T

Bàn Trà Sofa Giá Rẻ 07T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.45m

Chất liệu: Bàn kim loại sơn tĩnh điện.

Giá bán: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Trà Mặt Đá 06T

Bàn Trà Mặt Đá 06T

Product Info

Chất liệu: chân sắt, mặt đá.

Giá bán: 5.500.000đ (giá gốc 6.900.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

Giao Hàng Miễn Phí

5.500.000₫

New

Bàn Trà Gỗ Giá Rẻ 05T

Bàn Trà Gỗ Giá Rẻ 05T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m 

Chất liệu: MDF chống ẩm nhập Malaysia.

Giá bán: 3.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.500.000₫

New

Bàn Trà Kính 04T

Bàn Trà Kính 04T

Product Info

Kích thước: bàn lớn 0.7m

Chất liệu: chân sắt, mặt kính.

Giá bán: 5.500.000đ (giá gốc 6.900.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

5.500.000₫

New

Bàn Trà Gỗ 03T

Bàn Trà Gỗ 03T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.7m

Chất liệu: mặt gỗ chống ẩm sơn trắng bóng.

Giá bán: 1.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

1.500.000₫

New

Bàn Trà Giá Rẻ 02T

Bàn Trà Giá Rẻ 02T

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.4*0.45m, bàn lớn 0.8*0.5*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm

Giá bán: 2.500.000đ/ cặp

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.500.000₫

New

Bàn Trà 01T

Bàn Trà 01T

Product Info

Kích thước: 1.1*0.6*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm, mặt kính.

Giá bán: 3.900.000đ (giá gốc 5.900.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.900.000₫

New

Tủ Quần Áo 4T

Tủ Quần Áo 4T

Product Info

Kích thước : 1.2*2.0*0.6m

Chất liệu: Gỗ MDF sơn trắng.

Tình trạng: Hàng Mới - Còn Hàng

6.500.000₫

New

Tủ Quần Áo 3T

Tủ Quần Áo 3T

Product Info

Kích thước : 2.4*2.0*0.6m

Chất liệu: Mặt cánh gỗ MDF sơn trắng, Thùng gỗ MFC phủ Melamin.

Tình trạng: Hàng Mới - Còn Hàng

9.500.000₫

New

Tủ Quần Áo 2T

Tủ Quần Áo 2T

Product Info

Kích thước : 1.5*2.0*0.6m

Chất liệu: Mặt cánh gỗ MDF sơn trắng bóng, Thùng gỗ MDF phủ Verneer.

Tình trạng: Hàng Mới - Còn Hàng

6.900.000₫

New

Tủ Quần Áo 1T

Tủ Quần Áo 1T

Product Info

Kích thước : 2.4*2.0*0.6m

Chất liệu: Mặt cánh gỗ MDF sơn trắng bóng, Thùng gỗ MDF phủ Melamin.

Tình trạng: Hàng Mới - Còn Hàng

12.780.000₫

New

Tủ Bếp Sơn PU 410T

Tủ Bếp Sơn PU 410T

Product Info

Kích thước : Đặt đóng theo yêu cầu

Chất liệu: HDF lõi xanh chống ẩm, phủ Verneer xoan đào/sồi sơn PU.

Giá bán: Tủ trên 2.300.000đ/md, Tủ dưới 2.500.000đ/md

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.300.000₫

New

Giá Tủ Bếp Acrylic 409T

Giá Tủ Bếp Acrylic 409T

Product Info

Kích thước : Đặt đóng theo yêu cầu

Chất liệu: HDF lõi xanh chống ẩm, Cánh phủ Acrylic, Thùng sơn PU.

Giá bán: Tủ trên 3.000.000đ/md, Tủ dưới 3.200.000đ/md

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

3.000.000₫

New

Giá Tủ Bếp Acrylic 408T

Giá Tủ Bếp Acrylic 408T

Product Info

Kích thước : Đặt đóng theo yêu cầu

Chất liệu: HDF lõi xanh chống ẩm, Cánh phủ Acrylic, Thùng sơn PU.

Giá bán: Tủ trên 3.000.000đ/md, Tủ dưới 3.200.000đ/md

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

3.000.000₫

New

Tủ Bếp Sơn PU 407T

Tủ Bếp Sơn PU 407T

Product Info

Kích thước : Đặt đóng theo yêu cầu

Chất liệu: HDF lõi xanh chống ẩm, phủ Verneer xoan đào/sồi sơn PU.

Giá bán: Tủ trên 2.300.000đ/md, Tủ dưới 2.500.000đ/md

Tình trạng: Hàng mới - Còn hàng

2.300.000₫

Back to top