Tất cả sản phẩm

New

Bàn Ghế Ăn Mặt Đá 601T

Bàn Ghế Ăn Mặt Đá 601T

Product Info

Kích thước bàn:  1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu : 6 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 14.000.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng

14.000.000₫

New

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 579T-2

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 579T-2

Product Info

Kích thước bàn: 1.2*0.8*0.7m

Chất Liệu :  gỗ tự nhiên.

Giá bán: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng

4.500.000₫

New

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 579T-1

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 579T-1

Product Info

Kích thước bàn: 1.2*0.8*0.7m

Chất Liệu :  gỗ tự nhiên.

Giá bán: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng.

4.500.000₫

New

Bàn Ăn 10 Ghế 505T-17

Bàn Ăn 10 Ghế 505T-17

Product Info

Kích thước bàn:  2.0*0.9*0.75m

Chất Liệu : 10 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 20.500.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

20.500.000₫

New

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế 505T-1

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế 505T-1

Product Info

Kích thước bàn:  1.4*0.9*0.75m

Chất Liệu : 4 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 9.900.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

9.900.000₫

New

Bàn Ăn 8 Ghế 505T-15

Bàn Ăn 8 Ghế 505T-15

Product Info

Kích thước bàn:  1.8*0.9*0.75m

Chất Liệu : 8 ghế bọc nệm, Gỗ tự nhiên, mặt đá trắng vân.

Giá bán: 16.500.000đ

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

16.500.000₫

New

Sofa Băng 4015T

Sofa Băng 4015T

Product Info

Kích thước2.0*0.85m

Chất liệu: Da simili

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 6.500.000đ

Ghế đôn: 700.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

6.500.000₫

New

Sofa Góc TPHCM 4014T

Sofa Góc TPHCM 4014T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Gỗ tự nhiên

Giá: 8.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Sofa Góc TPHCM 4013T

Sofa Góc TPHCM 4013T

Product Info

Kích thước2.7*1.8*0.85m

Chất liệu: Da simili

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Sofa Góc TPHCM 4012T

Sofa Góc TPHCM 4012T

roduct Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Sofa Góc TPHCM 4011T

Sofa Góc TPHCM 4011T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Ghế Sofa Góc 4010T

Ghế Sofa Góc 4010T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Ghế Sofa Góc 4009T

Ghế Sofa Góc 4009T

Product Info

Kích thước2.5*1.9*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 10.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

10.500.000₫

New

Sofa Góc Đẹp 4008T

Sofa Góc Đẹp 4008T

Product Info

Kích thước2.5*1.9*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Sofa Góc Đẹp 4007T

Sofa Góc Đẹp 4007T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Sofa Góc Giá Rẻ 4006T

Sofa Góc Giá Rẻ 4006T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da simili

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Sofa Góc 4005T

Sofa Góc 4005T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân gỗ

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 615T-3

Bàn Ăn Mặt Đá 615T-3

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.7m.

Chất Liệu : 4 ghế bọc vải chân sắt si, bàn mặt đá chân inox..

Giá bán: 16.100.000đ (bàn 9.500.000đ, ghế 1.650.000đ/cái)

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng.

16.100.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 615T-2

Bàn Ăn Mặt Đá 615T-2

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.7m.

Chất Liệu : 4 ghế bọc vải chân sắt si, bàn mặt đá chân inox..

Giá bán: 16.100.000đ (bàn 9.500.000đ, ghế 1.650.000đ/cái)

Tình trạng: Hàng mới - còn hàng

16.100.000₫

New

Salon Góc 4004T

Salon Góc 4004T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân: Gỗ tự nhiên

Giá bán: 10.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

10.500.000₫

New

Sofa Góc 4003T

Sofa Góc 4003T

Product Info

Kích thước2.8*1.7*0.85m

Chất liệu: Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Gỗ tự nhiên

Giá bán: 9.500.000đ

Tình trạng hàng mới - còn hàng

9.500.000₫

New

Sofa Góc Đẹp 4002T

Sofa Góc Đẹp 4002T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu:Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Gỗ tự nhiên

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Sofa Góc 4001T

Sofa Góc 4001T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Bọc Vải bố

Khung ghế: Gỗ dầu đỏ qua xử lý, ván Flywood tạo dáng.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp

Chân ghế: Chân gỗ tự nhiên

Giá bán: 8.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng

8.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 696T

Bàn Sofa Mặt Đá 696T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm sơn, mặt đá

Giá: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 695T

Bàn Sofa Mặt Đá 695T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm sơn, mặt đá

Giá: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

4.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 694T

Bàn Sofa Mặt Đá 694T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm sơn, mặt đá

Giá: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 693T

Bàn Sofa Mặt Đá 693T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm sơn, mặt đá

Giá: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

4.500.000₫

New

Bàn Sofa 692T

Bàn Sofa 692T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: Chân gỗ, mặt đá.

Giá: 2.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.500.000₫

New

Bàn Sofa 691T

Bàn Sofa 691T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.4m

Chất liệu: Chân gỗ, mặt đá.

Giá: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 690T

Bàn Sofa Mặt Đá 690T

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: Chân inox, mặt đá.

Giá: 5.500.000đ/cặp

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

5.500.000₫

New

Bàn Trà Đẹp 656T

Bàn Trà Đẹp 656T

Product Info

Kích thước: bàn lớn 0.7*0.4m, bàn nhỏ 0.5*0.35m

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm sơn.

Giá: 3.800.000đ/Cặp , Lẻ 1.900.000đ/cái

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

3.800.000₫

New

Bàn Trà 649T-1

Bàn Trà 649T-1

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: chân sắt, mặt đá

Giá: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

5.800.000₫

New

Bàn Trà 649T

Bàn Trà 649T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: chân inox, mặt đá

Giá: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.800.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Kính 624T

Bàn Sofa Mặt Kính 624T

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.4m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt kính, chân Sắt

Giá: 3.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.900.000₫

New

Bàn Sofa 622T

Bàn Sofa 622T

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.4m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt gỗ, chân Sắt

Giá: 2.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 619T-1

Bàn Sofa Mặt Đá 619T-1

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân Sắt

Giá: 2.500.000đ

Tình trạng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Gỗ 619T

Bàn Sofa Gỗ 619T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: mặt gỗ, chân Sắt

Giá: 2.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.500.000₫

New

Bàn Trà Mặt Đá 618T

Bàn Trà Mặt Đá 618T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân Sắt Giá: 2.900.000đ

Chất liệu: mặt đá, chân inox Giá: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Trà Mặt Đá 617T

Bàn Trà Mặt Đá 617T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân Sắt 

Giá: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Trà Mặt Đá 616T

Bàn Trà Mặt Đá 616T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân Sắt Giá: 2.900.000đ

Chất liệu: mặt đá, chân inox Giá: 3.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 615T

Bàn Sofa Mặt Đá 615T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân inox

Giá: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.800.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 614T-1

Bàn Sofa Mặt Đá 614T-1

Product Info

Kích thước: 0.6*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân sắt sơn, Giá: 3.900.000đ

Chất liệu: mặt đá, chân inox, Giá: 5.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.900.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 614T

Bàn Sofa Mặt Đá 614T

Product Info

Kích thước: 0.6*0.4m

Chất liệu: mặt đá, chân sắt sơn, Giá: 2.900.000đ

Chất liệu: mặt đá, chân inox, Giá: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Set Bàn Sofa 542T-1

Set Bàn Sofa 542T-1

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.4*0.45m, bàn lớn 0.8*0.6*0.4m

Chất liệu: gỗ mdf chống ẩm.

Giá bán: 1.900.000đ/ cặp

1.900.000₫

New

Bàn Sofa Gỗ 541T-1

Bàn Sofa Gỗ 541T-1

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt gỗ, chân sắt sơn.

Giá bán: 3.500.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 528T-1

Bàn Sofa Mặt Đá 528T-1

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt đá, chân inox.

Giá bán: 6.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-5

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-5

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt đá, chân sắt sơn.

Giá bán: 4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.800.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-2

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-2

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt đá, chân sắt sơn.

Giá bán: 5.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

Giao Hàng Miễn Phí

5.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-1

Bàn Sofa Mặt Đá 526T-1

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5m, bàn lớn 0.7m

Chất liệu: mặt đá, chân sắt sơn.

Giá bán: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.500.000₫

New

Bàn Sofa Tròn 520T -1

Bàn Sofa Tròn 520T -1

Product Info

Kích thước: bàn nhỏ 0.5*0.35m, bàn lớn 0.7*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn.

Giá bán: 2.900.000đ/cặp

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

Back to top