Tất cả sản phẩm

New

Bàn Ăn Mặt Đá 589T

Bàn Ăn Mặt Đá 589T

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.9*0.75m

Chất Liệu :  4 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân gỗ.

Giá bán: 9.900.000đ

Tình trạng hàng: Hàng đặt

9.900.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 587T

Bàn Ăn Mặt Đá 587T

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân gỗ.

Giá bán: 13.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng đặt

13.500.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 586T

Bàn Ăn Mặt Đá 586T

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc vải cao cấp, bàn mặt đá, chân inox mạ vàng.

Giá bán: 20.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng đặt

20.500.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 585T-1

Bàn Ăn Mặt Đá 585T-1

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân inox mạ vàng.

Giá bán: 16.00.000đ

Tình trạng hàng: Hàng đặt

16.000.000₫

New

Bàn Ăn Mặt Đá 585T

Bàn Ăn Mặt Đá 585T

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân inox mạ vàng.

Giá bán: 18.00.000đ

Tình trạng hàng: Hàng đặt

18.000.000₫

New

Bàn Ăn 8 Ghế 505T - 15 Mặt Đá Chân Gỗ

Bàn Ăn 8 Ghế 505T - 15 Mặt Đá Chân Gỗ

Product Info

Kích thước bàn: 1.8*0.9*0.75m

Chất Liệu :  8 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân gỗ.

Giá bán: 16.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

16.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 14 Mặt Đá Chân Gỗ

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 14 Mặt Đá Chân Gỗ

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân gỗ.

Giá bán: 13.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

13.500.000₫

New

Bàn Ăn 4 Ghế 505T - 13 Mặt Đá Chân Gỗ

Bàn Ăn 4 Ghế 505T - 13 Mặt Đá Chân Gỗ

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.75m

Chất Liệu :  4 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân gỗ.

Giá bán: 9.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng Có Sẵn

10.500.000₫

New

Bàn Ăn 4 Ghế 505T - 12 Mặt Đá Chân Sắt

Bàn Ăn 4 Ghế 505T - 12 Mặt Đá Chân Sắt

Product Info

Kích thước bàn: 1.4*0.8*0.75m

Chất Liệu :  4 bọc da cao cấp, bàn mặt đá, chân sắt.

Giá bán: 9.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

9.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 11 Mặt Đá Trắng Sứ

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 11 Mặt Đá Trắng Sứ

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá trắng sứ, chân gỗ.

Giá bán: 14.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

14.500.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 10 Mặt Đá Chân Inox

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 10 Mặt Đá Chân Inox

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.8*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá chân inox 304

Giá bán: 14.000.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

14.000.000₫

New

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 9 Mặt Đá

Bàn Ăn 6 Ghế 505T - 9 Mặt Đá

Product Info

Kích thước bàn: 1.6*0.9*0.75m

Chất Liệu :  6 bọc da cao cấp, bàn mặt đá chân gỗ

Giá bán: 11.500.000đ.

Tình trạng hàng: Hàng đặt

11.500.000₫

New

Sofa Vải 226T

Sofa Vải 226T

Product Info

Kích thước2.0*0.85m,

Chất liệu: Vải cỏ may

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 6.900.000đ (Giá gốc: 7.900.000đ)

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.900.000₫

New

Sofa Cao Cấp 225T

Sofa Cao Cấp 225T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m,

Chất liệu: Simili Nhập Malaysia.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân sắt mạ crôm

Giá bán: 16.500.000đ (Giá gốc: 20.500.000đ)  - Bàn sofa: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

16.500.000₫

New

Sofa Da 224T

Sofa Da 224T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m,

Chất liệu: Da bò nhân tạo.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân sắt mạ crôm

Giá bán: 14.500.000đ (Giá gốc: 16.500.000đ)  - Bàn sofa: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

14.500.000₫

New

Sofa Vải Cỏ May 223T

Sofa Vải Cỏ May 223T

Product Info

Kích thước1.8*0.85m,

Chất liệu: Vải Cỏ May

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 6.500.000đ (Giá gốc: 7.500.000đ)  - Ghế đơn: 2.900.000đ - Bàn Sofa: 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

6.500.000₫

New

Ghế Ăn Gỗ 15T-1

Ghế Ăn Gỗ 15T-1

Product Info

Chất Liệu : Gỗ tự nhiên, bọc nệm.
Giá: 1.450.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.450.000₫

New

Ghế Ăn Gỗ 14T-2

Ghế Ăn Gỗ 14T-2

Product Info

Chất Liệu : Gỗ tự nhiên, bọc nệm.
Giá: 1.350.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.350.000₫

New

Ghế Ăn Giá Rẻ 14T-1

Ghế Ăn Giá Rẻ 14T-1

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn gỗ cao cấp
Giá: 1.350.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.350.000₫

New

Ghế Ăn 13T-1

Ghế Ăn 13T-1

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn gỗ cao cấp
Giá: 1.450.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.450.000₫

New

Ghế Ăn Giá Rẻ 12T-2

Ghế Ăn Giá Rẻ 12T-2

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn gỗ cao cấp
Giá: 550.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

550.000₫

New

Ghế Ăn Giá Rẻ 12T-1

Ghế Ăn Giá Rẻ 12T-1

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn gỗ cao cấp
Giá: 550.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

550.000₫

New

Ghế Ăn 11T-1

Ghế Ăn 11T-1

Product Info

Chất Liệu : Ghế ăn gỗ cao cấp
Giá: 850.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

850.000₫

New

Ghế Ăn Gỗ 09T-2

Ghế Ăn Gỗ 09T-2

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da
Giá: 1.250.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.250.000₫

New

Ghế Ăn Gỗ 09T-1

Ghế Ăn Gỗ 09T-1

Product Info

Chất Liệu : Ghế gỗ bọc da.
Giá: 1.250.000đ 
Tình trạng hàng: Hàng mới - Còn hàng

1.250.000₫

New

Giường Bọc Nệm 18T

Giường Bọc Nệm 18T

Product Info

Kích thước nệm: 1.6*2.0m,  Vải bố.
Giá: 5.500.000đ (Giá gốc: 8.900.000đ)
KT nệm: 1.8*2.0m,  Vải bố
Giá: 5.900.000đ (Giá gốc: 10.900.000đ)

Tình Trạng : Hàng mới - còn hàng.

5.500.000₫

New

Giường Ngủ Bọc Nệm 17T

Giường Ngủ Bọc Nệm 17T

Product Info

Kích thước nệm: 1.6*2.0m,  Bọc simili trắng.
Giá: 5.500.000đ (Giá gốc: 8.900.000đ)
KT nệm: 1.8*2.0m,  Bọc simili trắng.
Giá: 5.900.000đ (Giá gốc: 10.900.000đ)

Tình Trạng : Hàng mới - còn hàng.

5.500.000₫

New

Giường Ngủ Bọc Vải 01T-1

Giường Ngủ Bọc Vải 01T-1

Product Info

Kích thước nệm: 1.6*2.0m,  Bọc vải bố.
Giá: 5.900.000đ (Giá gốc: 9.500.000đ)
KT nệm: 1.8*2.0m,  Bọc vải bố.
Giá: 6.500.000đ (Giá gốc: 11.500.000đ)

Tình Trạng : Hàng mới - còn hàng.

5.900.000₫

New

Giường Bọc Nệm 19T

Giường Bọc Nệm 19T

Product Info

KT nệm: 1.6*2.0m,  Bọc vải bố.
Giá: 5.900.000đ (Giá gốc: 9.500.000đ)
KT nệm: 1.8*2.0m,  Bọc vải bố.
Giá: 6.500.000đ (Giá gốc: 11.500.000đ)

Tình Trạng : Hàng mới - còn hàng.

5.900.000₫

New

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế 553T

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế 553T

Product Info

Kích thước bàn:  1.6*0.8*0.7m

Chất Liệu :  gỗ tự nhiên.

Giá bán: 7.900.000đ 

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng.

7.900.000₫

New

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 552T

Bàn Ăn 4 Ghế Giá Rẻ 552T

Product Info

Kích thước bàn: 1.2*0.8*0.7m

Chất Liệu :  gỗ tự nhiên.

Giá bán: 4.500.000đ

Tình trạng hàng: Hàng mới - còn hàng.

4.500.000₫

New

Sofa Da Bò Nhân Tạo 219T

Sofa Da Bò Nhân Tạo 219T

Product Info

Kích thước3.2*1.75*0.85m,

Chất liệu: Da bò nhân tạo.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 20.500.000đ (Giá gốc: 22.500.000đ)  

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng

20.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 217T

Sofa Khuyến Mãi 217T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu:  Simili.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 10.500.000đ (Giá gốc: 12.500.000đ)  

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Sofa Giá Rẻ 216T

Sofa Giá Rẻ 216T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Simili .

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 10.500.000đ (Giá gốc: 12.500.000đ) – Bàn Sofa 5.500.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

10.500.000₫

New

Sofa Da Cao Cấp 214T

Sofa Da Cao Cấp 214T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da Hàn Quốc .

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ)  – Bàn Sofa 2.900.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Ghế Sofa Giá Rẻ 213T

Ghế Sofa Giá Rẻ 213T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Simili.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 8.500.000đ (Giá gốc: 10.000.000đ) – Bàn sofa 1.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

8.500.000₫

New

Sofa Giá Rẻ TPHCM 212T

Sofa Giá Rẻ TPHCM 212T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m, Da Hàn Quốc .

Chất liệu: Da Hàn Quốc

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ) – Ghế đôn 1.200.000đ – Bàn Sofa 3.700.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Khuyến Mãi 211T

Sofa Khuyến Mãi 211T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da Hàn Quốc .

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ) – Đôn con heo: 1.200.000đ  

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Giá Rẻ 170T

Sofa Giá Rẻ 170T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m,

Chất liệu: Da Hàn Quốc .

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ (Giá gốc: 14.500.000đ) – Ghế đôn 1.200.000đ – Bàn Sofa 2.900.000đ 

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Da Cao Cấp 168T

Sofa Da Cao Cấp 168T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da Hàn Quốc.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ  (Giá gốc: 14.500.000đ) – Ghế đôn 1.200.000đ – Bàn Sofa 2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Sofa Da Hàn Quốc 167T

Sofa Da Hàn Quốc 167T

Product Info

Kích thước2.5*1.7*0.85m

Chất liệu: Da Hàn Quốc.

Nệm ngồi: Mút D40 cao cấp, Chân gỗ

Giá bán: 12.500.000đ  (Giá gốc: 14.500.000đ) – Ghế đôn 1.200.000đ – Bàn Sofa 2.900.000đ  

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

12.500.000₫

New

Bàn Sofa Giá Rẻ 573T

Bàn Sofa Giá Rẻ 573T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn.

Giá bán:  4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.800.000₫

New

Bàn Trà 572T

Bàn Trà 572T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn.

Giá bán:  3.200.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.200.000₫

New

Bàn Sofa Đẹp 571T

Bàn Sofa Đẹp 571T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn, veneer sồi.

Giá bán:  2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa 570T

Bàn Sofa 570T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn, veneer sồi, mặt kính.

Giá bán:  2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Giá Rẻ 569T

Bàn Sofa Giá Rẻ 569T

Product Info

Kích thước: 1.2*0.6*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn, Mặt đá.

Giá bán:  4.800.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

4.800.000₫

New

Bàn Sofa Giá Rẻ 568T

Bàn Sofa Giá Rẻ 568T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn, veneer sồi.

Giá bán:  3.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

3.500.000₫

New

Bàn Sofa Mặt Kính 567T

Bàn Sofa Mặt Kính 567T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.45m,

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm veneer sồi, kính 10li cường lực.

Giá bán:  2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Đẹp 566T

Bàn Sofa Đẹp 566T

Product Info

Kích thước: 1.0*0.5*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn.

Giá bán:  2.900.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

2.900.000₫

New

Bàn Sofa Giá Rẻ 565T

Bàn Sofa Giá Rẻ 565T

Product Info

Kích thước: 0.7*0.4m

Chất liệu: MDF chống ẩm sơn.

Giá bán:  1.500.000đ

Tình trạng hàng: hàng mới - còn hàng.

1.500.000₫

Back to top