Chính Sách Hoàn Tiền

Chính sách hoàn tiền: 

Sản phẩm được hoàn tiền nếu lỗi giao hàng sai từ nhà sản xuất.

- Sản phẩm đã mua không đổi trả, không hoàn lại tiền khi đã sử dụng.

Back to top
icon icon icon