Bàn Sofa Mozza

Sản phẩm Bàn Sofa, Bàn Trà đến từ thương hiệu nổi tiếng Hà Nội "Mozza"..!

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 001

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 001

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Liên hệ

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 002

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 002

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Liên hệ

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 003

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 003

5.700.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 005

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 005

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Liên hệ

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 006

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 006

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Liên hệ

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 007

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 007

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Liên hệ

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 008

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 008

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Còn hàng

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 009

BÀN TRÀ NHẬP KHẨU NK 009

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp

Thương hiệu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Còn hàng

Độ dày kính: 8mm (màu đen hoặc trắng).

6.500.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP VP - 111

BÀN TRÀ CAO CẤP VP - 111

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Tình trạng: Còn hàng

Thương hiệu: Mozza Việt Nam

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP HD - 006

BÀN TRÀ CAO CẤP HD - 006

Kích thước: 0.8*0.8m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP HD - 007

BÀN TRÀ CAO CẤP HD - 007

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP HD 008

BÀN TRÀ CAO CẤP HD 008

Kích thước: 0.8*0.8m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 8 ly (đen hoặc trắng).

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 005

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 005

Kích thước: 0.8*0.8m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Verner xoan đào HAGL.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

5.200.000₫

New

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 007

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 007

Kích thước: 0.8*0.8m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 014

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT - 014

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Verneer Óc chó cao cấp.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

 

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 018

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 018

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF xanh An Cường.

Độ dày kính: 8 ly (màu đen hoặc trắng).

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 023

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 023

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF chống ẩm cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 0.8ly (màu đen hoặc trắng).

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP HG - 001

BÀN TRÀ CAO CẤP HG - 001

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Gỗ An Cường cao cấp.

Độ dày kính: 8ly (màu đen hoặc trắng).

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 333

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 333

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF chống ẩm cao cấp An Cường.

Độ dày kính: 8ly (đen hoặc trắng).

 

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 111

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 111

Kích thước: 0.8*0.8m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF chống ẩm cao cấp An Cường.

Kính dày: Đá trắng cao cấp.

4.800.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 222

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 222

Kích thước: 0.5*1.1m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Gỗ xoan đào tự nhiên

Kính dày: 8ly

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 555

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 555

Kích thước: 0.5*1.1m (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Laminate

Kính dày: 8mm

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 666

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 666

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: HDF chống ẩm cao cấp An Cường.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 888

BÀN TRÀ CAO CẤP BT - 888

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ CAO CẤP VP - 011

BÀN TRÀ CAO CẤP VP - 011

Kích thước: 600*1200 (nhận đóng kích thước theo yêu cầu).

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 012

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 012

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 013

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 013

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 014

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 014

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 015

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 015

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 016

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 016

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 017

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 017

Kích thước: nhận đóng theo kích thước yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 018

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 018

Kích thước: nhận đóng theo kích thước yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 019

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 019

Kích thước: nhận đóng theo kích thước yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 020

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 020

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 021

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 021

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 022

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 022

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 023

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 023

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 024

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 024

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 025

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 025

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 026

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 026

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu.

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 027

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 027

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTT - 028

BÀN TRÀ ĐẸP BTT - 028

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

 

4.800.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 029

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 029

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm. 

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 031

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 031

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

 

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 033

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 033

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm.

 

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 034

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 034

Kích thước: nhận đóng kích thước theo yêu cầu

Chất liệu: MDF chống ẩm.

 

4.200.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 035

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 035

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: MDF chống ẩm.

 

4.800.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 036

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 036

Kích thước: 600*1200

Chất liệu: MDF chống ẩm.

4.300.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 037

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 037

Kích thước: nhận đóng theo kích thước yêu cầu.

Chất liệu: MDF chống ẩm.

 

4.500.000₫

New

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 038

BÀN TRÀ ĐẸP BTM - 038

Kích thước: nhận đóng theo yêu cầu

Chất liệu: MDF chống  ẩm.

 

4.300.000₫

Back to top